Grójec, ul. Kasztanowa 6
Okulista tel. 607 101 489 Ginekolog tel. 601 678 516
Ocena ostrości widzenia

                                                             Badanie okulistyczne

Pozwala wykryć wady wzroku oraz choroby oczu.

Jak często się badać?

po trzydziestce co 3 - 5 lat
po czterdziestce co 2 - 3 lata
po pięćdziesiątce - raz w roku.

U dzieci z wadami wzroku i zezami wizyty muszą nieraz odbywać się częściej niż raz w roku ze względu na ryzyko rozwinięcia się niedowidzenia.

Należy pamiętać, że oko dziecka posiada świetną akomodację i jest zdolne „wyostrzać” obraz nawet do 5 - 6 dioptrii. 
Sytuacja taka nie pozostaje jednak bez konsekwencji dla ogólnego stanu zdrowia  – bardzo często pojawią się bóle głowy i oczu, złe samopoczucie oraz apatia. Dziecko zaczyna mieć kłopoty z nauką i niechętnie czyta. Objawów takich nie można bagatelizować.
Należy poddać dziecko badaniu okulistycznemu
(bezwzględnie po zastosowaniu kropli rozszerzających źrenicę!)